Metabolik Cerrahi Nasıl Çalışır?

Metabolik sendromun iyileşmesinde gastrointestinal hormonların rolü belirgindir. Yakınlarda gösterilen entero-insülar aks(barsak-pankreas aksı) teorisi ile glukoz homeostazının kalıcı olmasında bu hormonların önemli role sahip olduğu anlaşılmıştır. Obezite cerrahisi kilo kaybını cerrahi manuplasyona bağlı olarak barsağın bypass edilmesiyle, kalori kısıtlamasıyla sağlar. Bununla birlikte barsağın bypass edilmesi belirgin hormonal değişime yol açar. Metabolik sendromun düzelmesi böylece sağlanır.

Barsak Pankreas Aksı

Gastrointestinal hormonları inkretinler/antiinkretinler olarak ayırmak mümkündür. İnkretin etkili hormonlar barsağın özellikle kalın barsağa yakın kesiminden salgılanmaktadır. İnce barsakların mideye yakın kısmından ise antiinkretin etkili hormonlar salınır.

Diyabet cerrahisinin hormonal etkisinin belirlenmesinde,

1.İncebarsağın ilk kısımlarının bypass edilmesi, besinlerin barsakların uç kısmına ve kolona hızlı geçişine neden olur. Burada L hücreleri uyarılır. İnkretin hormonların salınımı ile glukoz dengesi iyileşir.

2.İncebarsağın ilk kısımlarının devreden çıkartılması, antiinkretin faktörlerin salınımında azalmaya neden olur. Bunlar diyabete neden olan hormonlardır. Normalde mideye yakın ince barsak bölgesinde besin olduğu zaman salgılanırlar. Bu bölge bypass olduğu zaman salgılanmazlar. Bunun sonucu kan şekeri düzelir. İntestinal hormonların uyardığı glukagon sentezi azalır.

3.Anti İnkretin/İnkretin Dengesi : Metaboik cerrahi sonrası fizyolojik Anti İnkretin /İnkretin Dengesi sağlanır. Bu durum uygun beta hücre fonksiyonunu sağlar. Kan şekeri ayarı normal sınırlarda seyreder. Anti inkretin hormonların artışının önlenmesi, düzelmiş glukoz dengesine yol açar ve diğer metabolik komponentlerin de iyileşmesi sağlanır.

Prof. Dr. Burak Kavlakoğlu


Hasta Yorumları - Prof. Dr. Burak Kavlakoğlu

Tüp Mide Rehberi - Prof. Dr. Burak Kavlakoğlu