Tip 2 Diyabetin Oluşumu

Tip 2 diyabetin oluşumunda, bilinen 2 temel patoloji olan insülin direncinde artma ve insülin sekresyonunda bozulmanın yanısıra son dönemde inkretin hormon sekresyonunda azalmanın da önemli rolü olduğu anlaşılmıştır. İnkretin kelimesi “Intestinal Secretion of Insulin” kelimelerinden türetilmiştir. Temel olarak GLP-1 ve GIP inkretin hormonlar olarak bilinirler ve postprandiyal insülin sekresyonunun %70’inden sorumludurlar. GLP-1 besin alımı sonrası ileumdan L hücrelerinden salgılanır. Pankreas β-hücrelerinde glukoz bağımlı insülin sekresyonunu artırır. Böylece β-hücre cevabı artar ve β-hücre iş yükü azalır. Pankreas a-hücrelerinden glukagon salınımını azaltır ve postprandial glukoz sekresyonu azalır. Ayrıca hepatik glukoz output’unu azaltır. Bunlar kan şekerinin düzelmesine yardım eder. Bunların dışında beyindeki etkisiyle tokluk hissini artırır ve açlık hissini azaltır. Midedeki etkileri ile gastrik boşalmanın regüle olmasına yardım eder.

Prof. Dr. Burak Kavlakoğlu


Hasta Yorumları - Prof. Dr. Burak Kavlakoğlu

Tüp Mide Rehberi - Prof. Dr. Burak Kavlakoğlu